ყოჩივარდები სხვილოს ციხესთან 13.02. 2021

თრიალეთი TV