გორის მერიის სოციალური დახმარების პროკრამა

  1. გორის მერიის სოციალური დახმარების პროკრამა – ერთჯერადად მე-3 შვილის შეძენაზე 200 ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებენ 0-დან 150 000 -ის ჩათვლით სოციალური სარეიტინგო ქულის მქონე 0-დან 18- წლამდე 3-შვილიანი ოჯახები.
  2. ასევე ერთჯერადად მე-4 შვილის შეძენაზე 400 ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებენ 0-დან 18- წლამდე 4-შვილიანი ოჯახებ.
  3. ერთჯერადად (თითო ბავშვზე) 200 ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებენ 0-დან 18- წლამდე გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 5-და მეტშვილიანი ოჯახები.

აღნიშნული დახმარების მისაღებად მოქალაქეებმა განცხადებით გორის მუნიციპალიტეტის მერიას უნდა მიმართონ.

104 ნახვა
desktop
mobile catfish