მიდიან თუ არა მოქალაქეები არჩევნებზე საკუთარი პოზიციის დასაფიქსირებლად?

თრიალეთი TV