კონტაქტები

ადმინისტრაცია:

ტელეფონი: (0370) 27-13-31 ელ. ფოსტა: trialeti@trialeti.ge

საინფორმაციო:

ტელეფონი: +995 599 21-13-31 ელ. ფოსტა: news@trialeti.ge

რადიო “თრიალეთი”:

ტელეფონი: +995 599 02-13-31 ელ.ფოსტა: radio@trialeti.ge

თბილისის სტუდია:

ტელეფონი: +995 599 38-13-31 ელ. ფოსტა: info@trialeti.ge

რეკლამა: ტელეფონი:

+995 599 25-13-31 ელ.ფოსტა: trialeti@trialeti.ge