ადრეული ქორწინება და მასთან დაკავშირებული პრობლემები

ადრეული ქორწინება დღემდე გლობალურ პრობლემად რჩება, განსაკუთრებით, კი განვითარებად ქვეყნებში. ფსიქოლოგები მიიჩნევენ, რომ ადრეული ქორწინება არის პრობლემა და ამ პრობლმას ჭირდება აღმოფხვრა, ფსიქოლოგი ეკა მენაბდლიშვილი იმ მიზეზებზე საუბრობს რამც შეიძლება მოზარდი ნადრევ ქორწინებამდე მიიყვანოს. იმისთვის, რომ ნადრევი ქორწიბა თავიდან იყვეს აცილებული, ფსიქოლოგები მოზარდისთვის ამ კუთით სწორი ინფორმაციის მიწოდებაზე საუბრობენ, რაშიც მნიშვნელოვან როლს სკოლას და ოჯახს აკისრებენ. იურისტები განმარტავენ, რომ ნადრევი ქორწინების პრობლემას კანონი არეგულირებს, თუმცა ისინი ამ კუთხით კანონის გამკაცრებაზე საუბრობენ.

Related posts