წინასარჩევნო განწყობა კასპში

სოციალური ფონი, უმუშევრობა და ფასები ეს ის ძირითადი პრობლემებია რომელსაც ჩვენს მიერ გამოკითხული რესპონდენტები ასახელებენ კასპში.

Related posts