პანდემია და გაზრდილი ფასები მედიკამენტებზე?!

ქვეყანაში პანდემიის გავრცელების ფონზე როგორია გაციების სამკურნალო მედიკამენტებისა და სადეზინფექციო საშუალებების ღირებულება?- გაიზარდა თუ არა მოქალაქეების მხრიდან მოთხოვნა და მიუწვდებათ თუ არა მათ ხელი ყველა საჭირო სამედიცინო ნაწარმის შესაძენად- ,,თრიალეთმა,, ამ საკითხზე გოში მცირე გამოკითხვა ჩაატარა.

>

თრიალეთი TV