განსხვავებული აზრი-უმრავლესობაში ყოვეთვის მოიძებნებიან ადამინები, რომლებიც გაიყიდებიან

Related posts