უცხოეთიდან საქართველოში შემოსვლისას 10 წლამდე ბავშვს PCR არ მოეთხოვება

საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, საქართველოში უცხოეთიდან ჩამოსულ 10 წლამდე ასაკის ნებისმიერ პირს, მოქალაქეობის მიუხედავად, არ აქვს ვალდებულება საზღვარზე წარადგინოს ბოლო 72 საათში ჩატარებული PCR ტესტის ნეგატიური პასუხი. 10 წლამდე პირი ასევე არ არის ვალდებული საქართველოში შემოსვლიდან მესამე დღეს PCR ტესტი ჩაიტაროს.

მთავრობამ შესაბამისი დადგენილება 2021 წლის 16 ივნისს მიიღო და ის უკვე ძალაშია.

ამ დადგენილებით, „იზოლაციისა და კარანტინის წესებს“ დაემატა შემდეგი შინაარსის პუნქტი:

„საერთაშორისო სამგზავრო საჰაერო, სახმელეთო და საზღვაო მიმოსვლის შემთხვევაში, უცხო ქვეყნიდან ჩამოსული 10 წლამდე ასაკის ნებისმიერი პირი (მოქალაქეობის მიუხედავად) თავისუფლდება საქართველოში ვიზიტამდე ბოლო 72 საათში ჩატარებული PCR ტესტის ნეგატიური პასუხის წარმოდგენისა და საზღვრის კვეთიდან მე-3 დღეს PCR კვლევის ჩატარების ვალდებულებისგან.“

114 ნახვა
desktop
mobile catfish