პროგრამა

 

01.10.2018. -07.10.2018

ორშაბათი – პირველი ოქტომბერი

00:00 საინფ. კვირის პროგრამა „კვირის ამბები“
01:00 ცხელი ცხრიანი (რეტრო)
02:00 სტუდია რე
03:00 მუსიკა
07:50 დილის ვარჯიში
08:00 დილის ვარჯიში
09:00 ცხელი ცხრიანი (რეტრო)
10:00 საინფ. კვირის პროგრამა „კვირის ამბები“
11:00 საქართველოდან
12:00 აირჩიე სიმღერა
13:00 ახალი ამბები თრიალეთი
13:10 თოქ_შოუ შესვენების საათი
14:00 დოკ. ფილმი
14:30 მხიარული ვიდეოები
15:00 თბილისის დრო
16:00 ახალი ამბები თრიალეთი
16:10 ხალხის აზრი
16:15 თბილისის დრო
17:00 SMS Mix
18:20 საბავშვო გადაცემა ემილი
18:30 სპაიდერმენი
18:45 ახალი ამბები თრიალეთი
18:55 ხალხის აზრი
19:00 გადაცემა ეს იყო მაშინ
19:55 ხალხის აზრი
20:00 ახალი ამბები თრიალეთი
21:00 ტალანტების შოუ

21:30 საინფორმაციო რეგიონ საქართველო

22:25 ხალხის აზრი
22:30 გადაცემა ეს იყო მაშინ
22:35 ახალი ამბები თრიალეთი

სამშაბათი – 2 ოქტომბერი

00:00 ახალი ამბები თრიალეთი (განმ)
00:25 ხალხის აზრი
00:30 თოქ-შოუ „შესვენების საათი(განმ)
01:30 საინფორმაციო რეგიონ საქართველო (განმ)
02:30 მუსიკა
07:50 დილის ვარჯიში
08:00 საინფორმაციო რეგიონ საქართველო (განმ)
09:00 თოქ-შოუ „შესვენების საათი“ (განმ)

09:55 ხალხის აზრი

10:00 ახალი ამბები თრიალეთი (განმ)
11:00 ეს იყო მაშინ (განმ)
12:00 აირჩიე სიმღერა
13:00 ახალი ამბები თრიალეთი
13:10 თოქ-შოუ „შესვენების საათი“
14:00 ტალანტების შოუ (განმ)
14:30 მხიარული ვიდეოები
15:00 თბილისის დრო
16:00 ახალი ამბები თრიალეთი
16:10 ხალხის აზრი
16:15 თბილისის დრო
17:00 SMS Mix
18:20 საბავშვო გადაცემა ემილი
18:30 სპაიდერმენი
18:45 ახალი ამბები თრიალეთი
18:55 ხალხის აზრი
19:00 ყურადღების ცენტრში
19:55 ხალხის აზრი
20:00 ახალი ამბები თრიალეთი
21:00 ტალანტების შოუ (განმ)
21:30 საიმფორმაციო რეგიონ საქართველო
21:55 ხალხის აზრი
22:30 ყურადღების ცენტრში (განმ)
23:30 ახალი ამბები თრიალეთი (განმ)

ოთხშაბათი – 3 ოქტომბერი

00:00 ახალი ამბები თრიალეთი (განმ)
00:25 ხალხის აზრი
00:30 თოქ-შოუ შესვენების საათი (განმ)
01:30 საინფორმაციო რეგიონ საქართველო (განმ)
02:30 მუსიკა
07:50 დილის ვარჯიში
08:00 საინფორმაციო რეგიონ საქართველო (განმ)
09:00 თოქ-შოუ შესვენების საათი (განმ)
09:55 ხალხის აზრი
10:00 ახალი ამბები თრიალეთი (განმ)
11:00 ყურადღების ცენტრში (განმ)
12:00 აირჩიე სიმღერა
13:00 ახალი ამბები თრიალეთი
13:10 თოქ-შოუ შესვენების საათი
14:00 დოკ. ფილმი (განმ)
14:30 მხიარული ვიდეოები
15:00 თბილისის დრო
16:00 ახალი ამბები თრიალეთი
16:10 ხალხის აზრი
16:15 თბილისის დრო
17:00 SMS Mix
18:20 საბავშვო გადაცემა ემილი
18:30 სპაიდერმენი
18:45 ახალი ამბები თრიალეთი
18:55 ხალხის აზრი

19:00 თოქ-შოუ განსხვავებული აზრი

19:55 ხალხის აზრი

20:00 ახალი ამბები თრიალეთი

21:00 ტალანტების შოუ

21:30 საინფორმაციო რეგიონ საქართველო
22:25 ხალხის აზრი
23:30 ახალი ამბები თრიალეთი (განმ)

ხუთშაბათი – 4 ოქტომბერი

00:00 ახალი ამბები თრიალეთი (განმ)
00:25 ხალხის აზრი
00:30 თოქ-შოუ შესვენების საათი (განმ)
01:30 საინფორმაციო რეგიონ საქართველო (განმ)
02:30 მუსიკა
07:50 დილის ვარჯიში
08:00 საინფორმაციო რეგიონ საქართველო (განმ)
09:00 თოქ-შოუ შესვენების საათი (განმ)
09:55 ხალხის აზრი (წინა დღის)
10:00 ახალი ამბები თრიალეთი (განმ)
11:00 თოქ-შოუ განსხვავებული აზრი (განმ)
12:00 აირჩიე სიმღერა
13:00 ახალი ამბები თრიალეთი
13:10 თოქ-შოუ შესვენების საათი
14:00 ტალანტების შოუ (განმ)
14:30 მხიარული ვიდეოები
15:00 თბილისის დრო
16:00 ახალი ამბები თრიალეთი
16:10 ხალხის აზრი
16:15 თბილისის დრო
17:00 SMS Mix
18:20 საბავშვო გადაცემა ემილი
18:30 სპაიდერმენი
18:45 ახალი ამბები თრიალეთი
19:00 მუსიკაური ტალღა
19:55 ხალხის აზრი
20:00 ახალი ამბები თრიალეთი
21:00 ტალანტების შოუ (განმ)
21:30 საინფორმაციო რეგიონ საქართველო
22:25 ხალხის აზრი
22:35 მუსიკალური ტალღა (განმ)
23:30 ახალი ამბები თრიალეთი (განმ)

პარასკევი – 5 ოქტომბერი

00:00 ახალი ამბები თრიალეთი (განმ)
00:25 ხალხის აზრი
00:30 თოქ-შოუ შესვენების საათი (განმ)
01:30 საინფორმაციო რეგიონ საქართველო (განმ)
02:30 მუსიკა
07:50 დილის ვარჯიში
08:00 საინფორმაციო რეგიონ საქართველო (განმ)
09:00 თოქ-შოუ შესვენების საათი (განმ)
09:55 ხალხის აზრი ( წინა დღის)
10:00 ახალი ამბები თრიალეთი (განმ)
11:00 მუსიკალური ტალღა (განმ)
12:00 აირჩიე მუსიკა
13:00 ახალი ამბები თრიალეთი
13:10 თოქ-შოუ შესვენების საათი
14:00 დოკ. ფილმი (განმ)
14:30 მხიარული ვიდეოები
15:00 თბილისის დრო
16:00 ახალი ამბები თრიალეთი
16:10 ხალხის აზრი
16:15 თბილისის დრო
17:00 SMS Mix
18:20 საბავშვო გადაცემა ემილი
18:30 სპაიდერმენი
18;45 ახალი ამბები თრიალეთი
19:00 თოქ – შოუ სამკუთხედი
19:55 ხალხის აზრი
20:00 ახალი ამბები თრიალეთი

21:00 ტალანტებიშ შოუ

21:30 საინფორმაციო რეგიონ საქართველო
22:25 ხალხის აზრი
22:35 თოქ – შოუ სამკუთხედი (განმ)
23:30 ახალი ამბები თრიალეთი (განმ)

შაბათი – 6 ოქტომბერი

00:00 ახალი ამბები თრიალეთი (განმ)
00:25 ხალხის აზრი
00:30 თოქ-შოუ შესვენების საათი (განმ)
01:30 საინფორმაციო რეგიონ საქართველო (განმ)
02:30 მუსიკა
07:50 დილის ვარჯიში
08:00 საინფორმაციო რეგიონ საქართველო (განმ)
09:00 თოქ-შოუ შესვენების საათი (განმ)
09:55 ხალხის აზრი (წინა დღის)
10:00 ახალი ამბები თრიალეთი (განმ)
11:00 თოქ – შოუ სამკუთხედი (განმ)

12:00 აირჩიე სიმღერა
13:00 დოკ. ფილმი
14:00 ტალანტების შოუ (განმ)
14:30 მხიარული ვიდეოები
15:00 თბილისის დრო
17:00 SMS Mix
18:30 ახალი ტექნოლოგიები
18:45 აზიის კულინარია
19:00 ცხელი ცხრიანი
20:00 სხვა მხარე
20:40 სტუდია მონიტორი ჟურნალისტური გამოძიება
21:00 ტალანტების შოუ (განმ)
21:30 მხიარული ვიდეოები
22:00 თოქ-შოუ შაბათის სტუდია

23:00 ქართული ფილმი

კვირა – 7 ოქტომბერი

00:00 თოქ-შოუ შაბათის სტუდია (განმ)
01:00 ცხელი ცხრიანი (განმ)
02:00 კონცერტი
03:00 მუსიკა

07:50 დილის ვარჯიში

08:00 კონცერტი
09:00 ცხელი ცხრიანი (განმ)

10:00 სხვა მხარე (განმ)

10:40 სტუდია მონიტორი ჟურნალისტური გამოძიება (განმ)
11:00 თოქ-შოუ შაბათის სტუდია (განმ)
12:00 აირჩიე სიმღერა
13:00 ქართული ფილმი (განმ)
14:00 მოდა

15:00 ცხელი ცხრიანი რეტრო (განმ)
16:00 მხიარული ვიდეოები
16:30 გასაოცარი სამყარო
17:30 ერთსულოვნება
18:00 სტუდია რე
19:00 ცხელი ცხრიანი რეტრო
20:00 გადაცემა საქართველოდან
21:00 დოკ. ფილმი
21:30 მხიარული ვიდეოები
22:00 საინფორმაციო პროგრამა „კვირის ამბები
23:00 საქართველოდან (განმ)

 

 

პროგრამა      

24 – 30 სექტემბერი

ორშაბათი
00:00 საინფ. პროგ “კვირის ამბები” (გან)
00:30 ცხელი ცხრიანი  (რეტრო) (განმ)
01:30 საინფ. პროგრამა “კვირის ამბები”
02:00 მხიარული ვიდეოები
03:00 მოდა
04:00 მუსიკა
07:50 დილის ვარჯიში
08:00 გასაოცარი სამყარო  (განმ)
08:30 საბავშვო გადაცემა  – ემილი
08:40 აზიის კულინარია
08:50 სპაიდერმენი
09:00 ცხელი ცხრიანი  (რეტრო) (განმ)
09:55 ხალხის აზრი   (წინა დღ)
10:00 საბავში სიმღერები  (განმ)
11:00 დოკუმენტური ფილმი (განმ)
12:00 აირჩიე სიმღერა
13:00 ახალი ამბები  თრიალეთი.
13:10 თოქ-შოუ – შესვენების საათი
14:00 დოკუმენტური ფილმი
14:30 მხიარული ვიდეოები
15:00 თბილისის დრო  (თბ. სტუდია)
16:00 ახალი ამბები  თრიალეთი
16:10 ხალხის აზრი
16:15 თბილისის დრო  (თბ. სტუდია)
17:00 SMS Mix
18:20 საბავშვო გადაცემა – ემილი
18:30 სპაიდერმენი
18:45 ახალი ამბები  თრიალეთი
18:55 ხალხის აზრი
19:00 გადაცემა – “საქართველოდან…”
19:55 ხალხის აზრი
20:00 თოქ-შოუ “სტუდია თრიალეთი”
21:00 მხიარული ვიდეოები
21:30 საინფორმაციო რეგიონ საქართველო
22:00 ახალი ამბები  თრიალეთი
22:30 ხალხის აზრი
22:35 ტალანტების შოუ
23:00 აირჩიე სიმღერა

 

 

სამშაბათი
00:00  ახალი ამბები  თრიალეთი. (განმ.)
00:30 ხალხის აზრი
00:35 თოქ-შოუ “სტუდია თრიალეთი” (განმ)
01:30 გადაცემა  “საქართველოდან…” (განმ)
02:30 თოქ-შოუ  “შესვენების საათი” (განმ)
03:30 მუსიკა
07:50 დილის ვარჯიში
08:00 ახალი ამბები  თრიალეთი. (განმ.)
08:30 საბავშვო გადაცემა  – ემილი
08:40 აზიის კულინარია
08:50 სპაიდერმენი
09:00 თოქ-შოუ “შესვენების საათი” (განმ)
09:55 ხალხის აზრი   (წინა დღ)
10:00 გადაცემა  “საქართველოდან…” (განმ)
11:00 თოქ-შოუ “სტუდია თრიალეთი” (განმ)
12:00 აირჩიე სიმღერა
13:00 ახალი ამბები  თრიალეთი.
13:10 თოქ-შოუ – “შესვენების საათი”
14:00 ტალანტების შოუ  (განმ)
14:30 მხიარული ვიდეოები
15:00 თბილისის დრო  (თბილისის სტუდია)
16:00 ახალი ამბები  თრიალეთი
16:10 ხალხის აზრი
16:15 თბილისის დრო  (თბილისის სტუდია)
17:00 SMS Mix
18:20 საბავშვო გადაცემა – ემილი
18:30 სპაიდერმენი
18:45 ახალი ამბები  თრიალეთი
19:00 ცხელი ცხრიანი
19:55 ხალხის აზრი
20:00 თოქ-შოუ “სტუდია თრიალეთი”
21:00 ტალანტების შოუ  (განმ)
21:30 საინფორმაციო რეგიონ საქართველო
21:55 ხალხის აზრი
22:00 ახალი ამბები  თრიალეთი
22:30 ხალხის აზრი
22:35 დოკუმენტური ფილმი
23:00 აირჩიე სიმღერა
ოთხშაბათი
00:00  ახალი ამბები  თრიალეთი. (განმ.)
00:30 ხალხის აზრი
00:35 თოქ-შოუ “სტუდია თრიალეთი” (განმ)
01:30 ცხელი ცხრიანი  (განმ)
02:30 თოქ-შოუ  “შესვენების საათი” (განმ)
03:30 მუსიკა
07:50 დილის ვარჯიში
08:00 ახალი ამბები  თრიალეთი. (განმ.)
08:30 საბავშვო გადაცემა  – ემილი
08:40 აზიის კულინარია
08:50 სპაიდერმენი
09:00 თოქ-შოუ “შესვენების საათი” (განმ)
09:55 ხალხის აზრი   (წინა დღ)
10:00 ცხელი ცხრიანი  (განმ)
11:00 თოქ-შოუ “სტუდია თრიალეთი” (განმ)
12:00 აირჩიე სიმღერა
13:00 ახალი ამბები  თრიალეთი.
13:10 თოქ-შოუ – შესვენების საათი
14:00 დოკუმენტური ფილმი  (განმ)
14:30 მხიარული ვიდეოები
15:00 თბილისის დრო  (თბილისის სტუდია)
16:00 ახალი ამბები  თრიალეთი
16:10 ხალხის აზრი
16:15 თბილისის დრო  (თბილისის სტუდია)
17:00 SMS Mix
18:20 საბავშვო გადაცემა –  ემილი
18:30 სპაიდერმენი
18:45 ახალი ამბები  თრიალეთი
19:00 თოქ-შოუ “ალტერ სივრცე” (თბ. სტუდია)
19:55 ხალხის აზრი
20:00 თოქ-შოუ   “ჰოთორნის ეფექტი”
21:00 მხიარული ვიდეოები
21:30 საინფორმაციო რეგიონ საქართველო
22:00 ახალი ამბები  თრიალეთი
22:30 ხალხის აზრი
22:35 ტალანტების შოუ
23:00 აირჩიე სიმღერა
ხუთშაბათი
00:00  ახალი ამბები  თრიალეთი. (განმ.)
00:30 ხალხის აზრი
00:35 თოქ-შოუ “ჰოთორნის ეფექტი” (განმ)
01:30 თოქ-შოუ “ალტერ სივრცე”  (განმ)
02:30 თოქ-შოუ  “შესვენების საათი” (განმ)
03:30 მუსიკა
07:50 დილის ვარჯიში
08:00 ახალი ამბები  თრიალეთი. (განმ.)
08:30 საბავშვო გადაცემა  – ემილი
08:40 აზიის კულინარია
08:50 სპაიდერმენი
09:00 თოქ-შოუ  “შესვენების საათი” (განმ)
09:55 ხალხის აზრი   (წინა დღ)
10:00 თოქ-შოუ “ალტერ სივრცე”  (განმ)
11:00 თოქ-შოუ “ჰოთორნის ეფექტი” (განმ)
12:00 აირჩიე სიმღერა
13:00 ახალი ამბები  თრიალეთი.
13:10 თოქ-შოუ – “შესვენების საათი”
14:00 ტალანტების შოუ  (განმ)
14:30 მხიარული ვიდეოები
15:00 თბილისის დრო  (თბილ სტუდია)
16:00 ახალი ამბები  თრიალეთი
16:10 ხალხის აზრი
16:15 თბილისის დრო  (თბილ. სტუდია)
17:00 SMS Mix
18:20 საბავშვო გადაცემა –  ემილი
18:30 სპაიდერმენი
18:45 ახალი ამბები  თრიალეთი
19:00 გადაცემა  –  “ეს იყო მაშინ”
19:55 ხალხის აზრი
20:00 ყურადღების ცენტრში
21:00 მხიარული ვიდეოები
21:30 საინფორმაციო რეგიონ საქართველო
22:00 ახალი ამბები  თრიალეთი
22:30 ხალხის აზრი
22:35 დოკუმენტური ფილმი
23:00 აირჩიე სიმღერა
პარასკევი
00:00  ახალი ამბები  თრიალეთი. (განმ.)
00:30 ხალხის აზრი
00:35 ყურადღების ცენტრში  (განმ)
01:30 გადაცემა  –  “ეს იყო მაშინ” (განმ)
02:30 თოქ-შოუ  “შესვენების საათი” (განმ)
03:30 მუსიკა
07:50 დილის ვარჯიში
08:00 ახალი ამბები  თრიალეთი. (განმ.)
08:30 საბავშვო გადაცემა  – ემილი
08:40 აზიის კულინარია
08:50 სპაიდერმენი
09:00 თოქ-შოუ  “შესვენების საათი” (განმ)
09:55 ხალხის აზრი   (წინა დღ)
10:00 გადაცემა  –  “ეს იყო მაშინ” (განმ)
11:00 თოქ-შოუ “სტუდია თრიალეთი” (განმ)
12:00 აირჩიე სიმღერა
13:00 ახალი ამბები  თრიალეთი.
13:10 თოქ-შოუ – “შესვენების საათი”
14:00 დოკუმენტური ფილმი  (განმ)
14:30 მხიარული ვიდეოები
15:00 თბილისის დრო  (თბილისის სტუდია)
16:00 ახალი ამბები  თრიალეთი
16:10 ხალხის აზრი
16:15 თბილისის დრო  (თბილისის სტუდია)
17:00 SMS Mix
18:20 საბავშვო გადაცემა – ემილი
18:30 სპაიდერმენი
18:45 ახალი ამბები  თრიალეთი
19:00 სპექტაკლი
19:55 ხალხის აზრი
20:00 თოქ-შოუ  “განსხვავებული აზრი”
21:30 საინფორმაციო რეგიონ საქართველო
21:55 ხალხის აზრი
22:00 ახალი ამბები  თრიალეთი
22:30 ხალხის აზრი
22:35 ტალანტების შოუ
23:00 აირჩიე სიმღერა
შაბათი
00:00  ახალი ამბები  თრიალეთი. (განმ.)
00:30 ხალხის აზრი
00:35 თოქ-შოუ  განსხვავებული აზრი (განმ.)
02:00 ნატო (განმ.)
03:00 თოქ-შოუ  “შესვენების საათი” (განმ)
04:00 მუსიკა
07:50 დილის ვარჯიში
08:00 ახალი ამბები თრიალეთი. (განმ.)
08:30 მხიარული ვიდეოები
09:00 თოქ-შოუ  “შესვენების საათი” (განმ)
09:55 ხალხის აზრი (წინა დღ)
10:00 თოქ-შოუ განსხვ. აზრი  (განმ)
11:30 ჯადოსნური შოუ
12:00 აირჩიე სიმღერა
13:00 ნატო (განმ.)
14:00 ტალანტების შოუ  (განმ)
14:30 მხიარული ვიდეოები
15:00 თბილისის დრო  (თბილისის სტუდია)
17:00 SMS Mix
18:30 ახალი ტექნოლოგიები
18:45 აზიის კულინარია
19:00 ცხელი ცხრიანი
20:00 გადაცემა “სხვა მხარე”
20:40 სტუდია მონიტორის ჟურნალისტური გამოძიება
21:00 მხიარული ვიდეოები
21:30 ტალანტების შოუ  (განმ)
22:00 თოქ-შოუ –  შაბათის სტუდია
23:00 ქართული ფილმი
  კვირა
00:00 ტალანტების შოუ   (განმ)
00:30 თოქ-შოუ – შაბათის სტუდია (განმ)
02:00 ცხელი ცხრიანი   (განმ)
03:00 მხიარული ვიდეოები
03:30 მუსიკა
07:50 დილის ვარჯიში
08:00 ერთსულოვნება
08:30 კულინარიული დიპლომატია ნათია მონტგომერთან
09:00 სტუდია მონიტორის ჟურნალისტური გამოძიება (განმ)
09:15 გადაცემა “სხვა მხარე”  (განმ)
10:00 თოქ-შოუ – შაბათის სტუდია (განმ)
11:00 ტალანტების შოუ  (განმ)
11:30 მხიარული ვიდეოები
12:00 აირჩიე სიმღერა
13:00 ქართული ფილმი  (განმ)
14:00 მოდა
15:00 ცხელი ცხრიანი  (განმ)
16:00 საბავში სიმღერები
17:00 მხიარული ვიდეოები
17:30 გასაოცარი სამყარო
18:00 სტუდია რე
19:00 ცხელი ცხრიანი  (რეტრო)
20:00 გადაცემა “პერსონა”.   გადაცემა  “ესკიზი”
20:30 გადაცემა “ლიტერატურული კუთხე
21:00 დოკუმენტური ფილმი
22:00 საინფორმაციო პროგრამა “კვირის ამბები”
22:30 მხატვრული ფილმი