რადიო ბლოგების სერია ადამიანის უსაფრთხოებაზე

რადიო ,,თრიალეთი,, იწყებს რადიო ბლოგების სერიას ადამიანის უსაფრთხოებაზე. თქვენ გაიგებთ ადამიანთა ისტორიებს კონფლიქტის ზონის გამყოფი ხაზის სოფლებიდან, რომლებიც უშუალოდ მოყვებიან ამაზე. პროექტს ანხორციელებს კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტი.

>

თრიალეთი TV