პრეზიდენტის უფლებამოსილების ვადას ვერავინ შეეხება იქამდე, ვიდრე ეს ვადა არ დასრულდება

Related posts