პატარას, რომელიც სიღარიბესთან ერთად ებრძვის ჯამრთელობის უამრავ პრობლემას, ჩვენი დახმარება ისევ სჭირდება

პატარას, რომელიც სიღარიბესთან ერთად ებრძვის ჯამრთელობის უამრავ პრობლემას, ჩვენი დახმარება ისევ სჭირდება . დაბადებიდან დღემდე ხალხის კეთილგანწობამ და გვერდში დგომამ მოიყვანა , ეხლა კი ყველაზე მეტად სჭირდება ჩვენი დახმარება. გიო 3 წლისა, მარჯვენა ყურში მესამე ხარისხის მძიმე სმენის დაქვეითება აქვს . მარცხენაში კი მძმე მეოთხე ხარისხის დაქვეითება აღენიშნება . გიოს სჭირდება სასმენი აპარატი, რომელსაც სახელმწიფო დაფინანსებით ჩაუდგამენ ოპერაციის შედეგად ყურში. მაგარამ მანამდე უამრვი გამოკვლევბი დაგვჭირდა რომელიც არ დაფინანსადა , სამწუხაროდ გიოს აქვს თავში კისტა რომლის ირგვლივაც არის წარმოქმნილი სითხე, რაც ქმნის საფრთხეს. ამიტომ საჭიროებს დეტალური კვლევებს. აქამდე ემიგრანტების და კეთილი ხალხის იმედად მოვედით დაგვრჩა ბოლო კვლევა რომელიც დაახლოებით 500 ლარი ჯდება. გთხვთ არ მიგვატოვოთ ეხლა როცა ყველაზე მეტად სჭირდებით გიოს , მივცეთ შესაძლებლობა რომ სიღარიბის მიუხედავად შეძლოს სრუფასოვანი ცოხვრების გაგრძლება.
დახმარების მურველებისთვის ქვემოთ მოცემულია ორგანიზაციის ანგარიშის ნომრები.
☎ 09 01 200 127 საქაველმოქმედო ზარი ყველა ოპერატორიდან.
დახმარების მსურველთათვის მოცემულია ანგარიშის ნომრები.
დანიშნულებაში მიუთითეთე გიო მელაძე
თანხის ჩარიცხვის მსურველებისთვსი ქვემოთ მოცმულია ინსტრუქცია
აპარატებიდან: #თიბისი #ფეის
საბანკო მომსახურება
აირჩიეთ იურდიული პირი
იურიდიული პირის პირადი ნომერი 61004014867
დაბადების თარიღი 03.10.1982
საიდენტიფიკაციო კოდი:445473014
საქართველოს ბანკის აპარტები
იურიდული პირი ან კომპანის ანგარში
იდენტინფიცრება საინდეტიფიკაციო ნომრით
საიდენტიფიკაციო კოდი:445473014
ქვემოთ ჩამოწერილი ანგარიშის ნომერი რომელ ბანკშიც რიცხავთ
საბანკო რეკვიზიტები:
მიმღები :ააიპ იალქანი
საქართველოს ბანკი
#GE55BG0000000588221400
თიბისი ბანკი:
ლარში
#GE12TB7990736080100007
$-დოლარში
#GE94TB7990736180100002
EVRO-ევრო
#GE94TB7990736180100002
საკონტატქო ნომერი 599 33 01 14

Related posts