დაცულია თუ არა ქალთა უფლებები საქართველოში?

თრიალეთი TV